İLETİŞİM ŞAH MAT

Oyunun kuralları değil, oyun değişti!

Kavramların iç içe geçtiği, bilginin hızla dönüştüğü, ezberlerin bozulduğu, karar ve değer yargılarının değiştiği bir dönemde iletişim yapmak da giderek zorlaşıyor. Tüketici nezdinde algı, sadakat ve güven perspektiflerin evirildiği, vazgeçmenin kolaylaştığı, ilgi ve alaka odaklarının değiştiği, değişimlerin birbirlerini hızlandırdığı, etkin ve dinamik bir iletişim dönemi içerisindeyiz.

İletişim evrenine hâkim paradigmaların değiştiği bir çağda oyunun kuralları değil oyun tamamen değişti. Kuralların ve ideolojilerin yeniden kimlik bulduğu yeni oyunda doğru hamleyi yapabilmek için konunun özünü anlamak ve kavramak ise gizli bir güç hâline geldi.

Sadece pazarlama ve iletişim profesyonelleri için değil bütünü kapsayacak şekilde yazılan bu kitap, teori ve pratiği sentezliyor ve bir bütün olarak sunuyor. Hızlı ve kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz hap bilgileri ve örnekleri içermesiyle de hayatın içerisinde yaşayan bir içeriğe sahip.

Dönüşümü planlayıp gerçekleştirmek zordur. İletişim Şah-Mat bu yolculukta size eşlik edecek ve dönüşüm yolculuğunuza bir ışık tutacak…

iletisim sah mat kitap

D&R ve tüm kitabevlerinde

Biyografi

HUSEYIN SAYIN

Hüseyin Sayın

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimi alan Hüseyin Sayın, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı.